Mieten

Produktübersicht

Bagger Gruppe 1

Maschinen < 1 t

BaggerMeck Mikro Bagger Emelie

Bagger Gruppe 2

Maschinen 1 t – 2 t

Jascho (Sunward SWE 20F)

129,59 €

Inkl. MwSt 19%
Inkl. Versicherung 10%

Manni (Yanmar SV15vt)

129,59 €

Inkl. MwSt 19%
Inkl. Versicherung 10%

Netti (Yanmar SV18)

129,59 €

Inkl. MwSt 19%
Inkl. Versicherung 10%

Bagger Gruppe 3

Maschinen > 2 t

Haben Sie Fragen sprechen Sie uns an!

+49 (0) 2857 57 29 710